Lương Thưởng Trợ Cấp

Những điều sai lầm rất thường gặp khi thương lượng về lương

Nếu bạn đang không cảm thấy tự tin về công việc gần đây cũng như những công việc chuyên môn của mình, có lẽ đây

Có cần phải giữ bí mật về mức lương của mình dù là bạn thân trong công ty?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm về nguồn nhân lực, Dauphinais thay vào đó kêu gọi các tổ chức tập trung vào cấu trúc công

Kinh nghiệm và thời điểm tốt nhất nên đề nghị tăng lương ắt thành công

Bạn cần biết công ty và ngành của mình như thế nào: Công ty của bạn có đáp ứng các mục tiêu tài chính không?

Tránh mắc phải các sai lầm này nếu bạn đang muốn thương lượng về mức lương với sếp

Sẽ có những lợi ích ngắn hạn được đưa ra, nhưng đừng để họ làm lóa mắt. Một khoản phụ cấp xe hơi, trợ cấp

Phương pháp để đàm phán được mức lương sau thử việc thành công

Kể cả khi bạn đã thử việc thành công, tạo được thiện cảm lớn với doanh nghiệp thì một thời cơ hợp lý để thỏa