Những dấu hiệu cho thấy đo là một lãnh đạo tồi trong doanh nghiệp

Khả năng phát hiện ra những tình huống đôi bên cùng có lợi (win-win) là tài năng thiên bẩm của một nhà , nhưng những người nhanh chóng “xuống nước” thỏa hiệp thì lại không có lợi cho cả nhóm chút nào. Người cần biết khi nào thì nên nhượng bộ và khi nào nên giữ vững lập trường của mình.